Warunki gwarancji
 1. Gwarantem jest firma Weindich Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów.
 2. Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 3. Gwarancja udzielana jest Konsumentowi na okres 24 miesięcy, a pozostałym użytkownikom sprzętu na okres 12 miesięcy i biegnie od daty zakupu urządzenia.
 4. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu i obejmuje urządzenia wymienione na dowodzie zakupu.
 5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Usterki ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
 7. Nieprzekraczalny termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w okresie gwarancyjnym to 14 dni od daty dostarczenia Gwarantowi rzeczy przez korzystającego z gwarancji.
 8. Usterki ujawnione w okresie gwarancji winny zostać zgłoszone przez kupującego niezwłocznie na adres [email protected]l.
 9. Wykonujący uprawnienia z tytułu gwarancji po zgłoszeniu usterki w sposób wskazany powyżej powinien dostarczyć rzecz do Gwaranta (Weindich Sp. z o.o. ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów) lub do miejsca, w którym rzecz została mu wydana przy udzielaniu gwarancji.
 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użytkowaniem urządzenia.
 11. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, w szczególności gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl